Skip to content

Veni. Vedi. Vaerend. *
Tillsammans blir det 3vSverige.

Välkommen till 3vSverige AB – vi hjälper dig med allt från mindre jobb till stora projekt i hemmet, trädgården och på arbetsplatsen. Med kompetens inom de flesta områden och med både kunnig och erfaren personal hjälper dig – så du kan slappa på gräsmattan istället.

När du söker kunnigt yrkesfolk för ett uppdrag i hemmet eller på arbetsplatsen – då är det oss du ska kolla med i första hand. Antingen så kan vi hjälpa dig direkt eller så kan vi hjälpa dig vidare. Vi har både erfarenhet och kunnande för att reda ut det mesta med gott resultat. Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med under “Våra tjänster“.

*) Veni Vedi Vaerend – “jag kom för att se dem” eller “kom och se värend”. Värend är tillsammans med Njudung och Finnveden en av de större historiska regionerna, så kallade “små land”, i Småland. Värend ligger i den södra delen av Småland runt Växjö. I modern vetenskaplig litteratur kallas Värend ett folkland.